Priser

Prisen for at leje Lejrcentret Tonneshøj omfatter:

  1. Grundbeløb pr. døgn (kr. 2.000,-).
  2. Fredag-søndag udlejes lejren kun for en periode af mindst 2 døgn
  3. Pris pr. deltager pr. påbegyndt døgn (p.t. kr. 42,-, minimum 25 deltagere)
  4. Pris for forbrugt elektricitet i henhold til måleraflæsning. El til 2,90 kr. pr. KW
  5. Pris for forbrug af vand i henhold til måleraflæsning.  Vand til  0,80 kr. pr. enhed
  6. Overstiger deltagerantallet 89 personer, betales halv pris pr. deltager ud over de første 89.

Der tages forbehold for prisstigninger,